Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
Pam fod gwaith ieuenctid yn hanfodol i’n cwricwlwm?
05/16/2023
Arwain Dysgu Proffesiynol: Dilysnodau ar Waith
05/18/2023
Datgloi Arweinyddiaeth: Stuart Davies

Datgloi Arweinyddiaeth

06/26/2023
Arwain Gwaith Ieuenctid

Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Meurig Jones

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

09/29/2022
Blether Rhyngwladol: Arwain Ymholiad a Dysgu Proffesiynol mewn Ysgolion

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng y Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Arweinyddiaeth Dosturiol: Mwy na “phlastr”

Cyfres Mewnwelediad

Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

06/16/2022
Arwain Arloesedd

Digwyddiad Arwain Arloesedd

Arwain Cwricwlwm i Gymru

Wedi'i recordio ar 12 Gorffennaf 2022

03/31/2022
Lleisiau o'r Maes

Cynhadledd Arwain o'r Canol

03/31/2022
Arweinyddiaeth Ganol Arloesol

Cynhadledd Arwain o'r Canol

03/31/2022
Yr Athro Alma Harris – Trafodaeth

Cynhadledd Arwain o'r Canol

03/31/2022
Datblygu Arweinwyr Canol mewn Ysgolion yng Nghymru

Yr Athro Christine Forde a Kathleen Kerrigan - Cynhadledd Arwain o'r Canol

03/31/2022
Dr John De Nobile – Safbwynt Rhyngwladol

Cynhadledd Arwain o'r Canol

03/10/2022
Datgloi Arweinyddiaeth: Hamish Brewer

Addysgwr a phennaeth sydd wedi ennill gwobrau helaeth

03/03/2022
Datgloi Arweinyddiaeth: Diana Osagie

Sylfaenydd Arweinyddiaeth Ddewr a’r Academi Arweinyddiaeth Menywod

01/27/2022
Maggie Farrar – Adnewyddu ac Ymarfer Arweinyddiaeth

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Dr Alice Davies – Cyfres Mewnwelediad: Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Yr Athro Michael West CBE – Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

Arwain Dysgu Proffesiynol
Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gynllunio’n strategol dros y tymor byr, canolig a hirach

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol

Blether Rhyngwladol: 'Disgleirio Golau ar Arweinyddiaeth Ganol'

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng Canolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Arweinyddiaeth Ganol

Mae'r ffilm Cyfres Mewnwelediad yma yn archwilio arweinyddiaeth ganol gyda'r Athro Christine Forde a Kathleen Kerrigan, Ysgol Addysg, Prifysgol Glasgow a detholiad o Gymdeithion.

Digwyddiad Lansiad Comisiwn 2 (5 Gorffennaf 2021)

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

04/21/2021
Blether Rhyngwladol: 'Addasu fel Arweinydd – Symud Ymlaen'

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng y Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban ar Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

04/16/2021
Cyfres Mewnwelediad: Arweinyddiaeth System

Mae Cymdeithion yr Academi a'r Athro Alma Harris yn archwilio beth mae arweinwyr systemau ac arweinyddiaeth systemau yn ei olygu iddyn nhw a system addysg Cymru.

04/16/2021
Tracey Jones, Chrysalis Mindset – Gweithdai Hyfforddiant

Mae gweithdy hyfforddi Tracey Jones yn archwilio pwysigrwydd datblygu diwylliant hyfforddi o fewn sefydliadau.

04/16/2021
Dr Rachel Lilley – Rhagfarn Wybyddol Anymwybodol

Mae Dr Rachel Lilley yn rhoi cipolwg ar ei hymchwil ar Ragfarn Wybyddol Anymwybodol.

04/16/2021
Datgloi Arweinyddiaeth

Datgloi Arweinyddiaeth yw cyfres weminar yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru. Mae'n rhaglen ddysgu broffesiynol sy'n archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru a'i chyd-destun addysgol.