Skip to main content
English | Cymraeg

Datgloi Arweinyddiaeth: Stuart Davies

Ymunodd cyn-chwaraewr Undeb Rygbi Cymru, Stuart Davies, â ni ar gyfer gweminar newydd Leadership Unlocked a oedd yn canolbwyntio ar Arwain a Rheoli Paralelau Rhwng Busnes a Chwaraeon. Mae’r gweminar hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini mewn rolau arweinyddiaeth uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) a’i nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr systemau.