Skip to main content
English | Cymraeg

Katie Phillips

Aelod o'r Bwrdd

Mae Katie yn fyfyriwr MSc Cymdeithas, Amgylchedd, a Newid Byd-eang yn ddiweddar ac mae ganddi radd (BA) Daearyddiaeth o Brifysgol Abertawe. Dyfarnwyd Gwobr Terry Fenge iddi gan adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe am ddangos yr ymrwymiad mwyaf i gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol. Cyn hynny cafodd ei hethol yn Llywydd, Swyddog Materion Cymreig, Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn ogystal â bod yn aelod o Gyngor Prifysgol Abertawe. Mae’n ymddiriedolwr Cymdeithas Llysieuol y DU ac yn aelod o Fwrdd Rhyngwladol Urdd Gobaith Cymru. Ar hyn o bryd mae Katie yn gweithio i Afallen, cwmni ymgynghori cynaliadwyedd, ac fel Cynhyrchydd Podlediad i Fudiad Ymddiriedolwyr Ifanc.

Katie Phillips

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Yusuf Ibrahim

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leade…

Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…