English | Cymraeg

Katie Phillips

Aelod o'r Bwrdd

Katie yw Llywydd etholedig presennol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac mae’n Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr yr undeb hefyd. Ar ôl graddio gyda 2:1 mewn Daearyddiaeth yn 2020, fe’i hetholwyd i rôl Swyddog Materion Cymreig yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae ei phrif ddiddordebau yn cynnwys cynaliadwyedd, hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol a’r amgylchedd. Yn y dyfodol, mae’n gobeithio teithio, cwblhau gradd meistr a gweithio yn y trydydd sector a’r sector cyhoeddus.

Katie Phillips

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr Deborah (Debbie) Nash

Mae Dr Debbie Nash yn academydd sy’n arbenigo mewn gwyddorau anifeiliaid. Treuliodd Debbie flynydd…

Yusuf Ibrahim

Mae Yusuf Ibrahim yn Bennaeth Cynorthwyol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Yn aelod o’r Black Leade…

Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…