Dr Paul Marshall

Aelod o'r Bwrdd

Mae Dr Paul Marshall yn Ddirprwy Is-ganghellor (Gyrfaoedd a Menter) ym Mhrifysgol Ddwyrain Llundain. Mae rolau blaenorol Paul yn cynnwys Cyfarwyddwr Grŵp Datblygu Busnes gyda Rhaglen Partneriaethau Prifysgol (UPP), Prif Weithredwr Cymdeithas Ysgolion Busnes a Chyfarwyddwr Gweithredol Grŵp Prifysgolion 1994. Mae gan Paul gyfoeth o brofiad yn y sector cyhoeddus ac mae wedi bod yn gadeirydd ac yn aelod o lawer o fyrddau elusennol a masnachol ar lefel genedlaethol ac mae wedi arwain dau sefydliad addysg uwch cenedlaethol.

Graddiodd o Brifysgol Sussex (Phd, MA, BA) ac mae ganddo 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector addysg uwch. Ymunodd â UPP o’r Gymdeithas Ysgolion Busnes a gweithiodd gyda’r llywodraeth i ddatblygu’r siarter busnesau bach. Mae Paul yn Gymrawd Sefydliad y Cyfarwyddwyr a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn gyn-farnwr y Times Higher Awards.

Mae Paul yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Academi Arweinyddiaeth i ehangu ei rôl a chefnogi trawsnewid y sector addysg ar lefel genedlaethol.

Dr Paul Marshall

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Rosemary Jones OBE

Mae Rosemary Jones OBE yn ymgynghorydd addysgol gydag 20 mlynedd o brofiad arweinyddiaeth mewn ysgol…

Davina Payne

Mae gan Davina Payne dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y cyfryngau. Mae ganddi brofiad mewn p…

Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…