Skip to main content
English | Cymraeg

Karl Lawson

Cydymaith

Mae Karl Lawson yn Ddirprwy Bennaeth Ysgol John Bright yn Llandudno lle mae wedi arwain ar nifer o feysydd gwella ysgolion, gan gynnwys addysgu a dysgu, dysgu proffesiynol, sefydlu gyrfa gynnar ac iechyd a lles, gan weithio gyda chydweithwyr ledled Cymru ac yn Lloegr i hwyluso gwelliannau yn y rhain i gyd. Cyn hynny, bu Karl yn Gadeirydd a Phrif Arholwr Astudiaethau Crefyddol Safon Uwch yn CBAC am sawl blwyddyn ac mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o werslyfrau pwnc. 

Mae Karl yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu ac mae’n briod â Helen ac mae ganddo ddwy ferch sydd wedi tyfu i fyny, Rebecca a Jasmine. Mae hobïau Karl yn cynnwys darllen, gwrando ar amrywiaeth eang o gerddoriaeth ac ar hyn o bryd mae’n dysgu sut i fod yn ffotograffydd bywyd gwyllt amatur gyda phwyslais pendant ar frwdfrydedd dros hyfedredd.   

Karl Lawson

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith