Skip to main content
English | Cymraeg

Dawn Spence

Cydymaith

Dawn yw cynghorydd Sir y Fflint ar gyfer ôl-16 ac mae’n cynrychioli Sir y Fflint ar Bartneriaeth Dysgu Oedolion Cymunedol GD Cymru, gan oruchwylio’r cynllunio strategol ar gyfer y Bartneriaeth. Mae Dawn wedi gweithio yn y sector uwchradd am 20 mlynedd, 11 mlynedd ar lefel uwch arweinyddiaeth. Mae hi wedi dal sawl swydd gan gynnwys 6 blynedd fel pennaeth a dwy flynedd fel cynghorydd arweinyddiaeth yn Ne-ddwyrain Asia. Symudodd i addysg oedolion yn y gymuned yn 2017. Mae hi’n angerddol am gynhwysiant ac wedi ymrwymo i ddysgu proffesiynol parhaus. 

Mae Dawn yn edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr eraill fel rhan o’r rhaglen Cydymaith, gan gydweithio a dysgu i wella arweinyddiaeth systemau ymhellach, gan ddefnyddio ymchwil a thystiolaeth i lywio cynllunio gwelliant yn y dyfodol ar yr adeg gyffrous iawn hon ar gyfer dysgu cymunedol oedolion. 

Mae Dawn yn briod ag Alan; mae ganddi ddwy ferch a labradoodle bownsio iawn o’r enw Cooper. Maent yn mwynhau teithio gyda’i gilydd ac yn haf 2022 cerddodd Dawn a’i merch hynaf lwybr Portiwgaleg Camino de Santiago. Yn ei hamser hamdden mae Dawn yn mwynhau Mui Thai a rhedeg.   

Dawn Spence

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith