English | Cymraeg

Anna Griggs

Cydymaith

Mae Anna Griggs yn bennaeth yn Ysgol Gynradd Sirol Buttington Trewern ym Mhowys, ar ffin Swydd Amwythig. Arwyddair ei hysgol yw “Byw a Dysgu. Darganfod a Dysgu” sy’n hyrwyddo dysgu gydol oes. 

Cymhwysodd Anna yn 2002, a daeth yn Ddirprwy Bennaeth yn Swydd Amwythig yn 2009 lle bu’n gweithio fel arweinydd clwstwr a safonwr Cwricwlwm Awdurdod Lleol. Cafodd ei secondio hefyd i arwain rhaglen hyfforddi athrawon gyda Phrifysgol Edge Hill. 

Wrth dderbyn addysg gyfoethog fel disgybl ym Mhowys roedd Anna am ddychwelyd i ddatblygu addysg o ansawdd uchel ar gyfer y genhedlaeth nesaf, felly dechreuodd ei phenaethwraig ysgol fach gyntaf ym Mhowys yn 2017 cyn symud i’w hysgol bresennol yn 2022. 

Mae Anna yn angerddol am Gwricwlwm i Gymru a datblygu dysgu gydol oes drwy gyd-destunau cyfoethog a pherthnasol fel y gall pawb gyflawni eu gorau glas. Ar lefel system, mae Anna’n gwybod bod arweinwyr sy’n tyfu ar bob lefel a datblygu cymorth effeithiol o ysgol i ysgol yn hanfodol ar gyfer Cwricwlwm gwirioneddol lwyddiannus i Gymru. 

Fel uwch arweinydd sy’n wynebu’r tu allan, gyda dyhead Anna fel Cydymaith i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yw gweithio gydag arweinwyr byd-eang a datblygu arweinyddiaeth ragorol ledled Cymru trwy gydweithio hynod effeithiol. 

Y tu allan i’r ysgol mae Anna yn mwynhau beicio mynydd a chwarae amrywiaeth o chwaraeon fel hoci a rownderi. Treulir yr haf yn teithio gyda’i phartner Andy. 

Anna Griggs

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith

Skip to content