Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
11/24/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Ken Muir

Ymddeolodd yr Ken Muir ym mis Mawrth 2021 o’i swydd fel Prif Weithredwr a Chofrestrydd Cyngor Addysgu Cyffredinol yr Alban. Cyn ei benodi yn 2013, bu’n gweithio i Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi ac fel Cyfarwyddwr Strategol (Ysgolion) a Chyfarwyddwr Arolygu.

11/17/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Graham Donaldson
10/11/2022
Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Simon Breakspear

Mae Dr Breakspear yn Ymchwilydd, Gynghorydd ac yn Siaradwr ar Arweinyddiaeth Addysgol, Polisi a Newid. Mae hefyd yn Uwch Ddarlithydd Cynorthwyol yn Ysgol Addysg Prifysgol De Cymru Newydd.

Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Arwain Cwricwlwm i Gymru

Wedi'i recordio ar 12 Gorffennaf 2022

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda'r Athro Mick Waters

Yr Athro Mick Waters, Paul Keane, Fran Jordan a Ceri Halley

11/18/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro David Hopkins

Yr Athro David Hopkins, Cadeirydd Arweinyddiaeth Addysgol yn Brifysgol Bolton ac Athro Emeritws yn y Sefydliad Addysg, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Nottingham.

11/04/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Alma Harris