Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
05/18/2023
Datgloi Arweinyddiaeth: Stuart Davies

Datgloi Arweinyddiaeth

06/26/2023
Arwain Gwaith Ieuenctid

Dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid 2023

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Dr Adrian Neal, Damien Beech, Tegwen Ellis a Geraldine Foley

03/16/2021
Mewn Trafodaeth – Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur

Mae Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur yn ystyried effaith trefniadau anghymesur ar ddwy ysgol; Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gymunedol Doc Penfro.

04/01/2021
Mewn trafodaeth – Pen-i-Ben

Cawsom sgwrs gyda thri phennaeth o bob rhan o Gymru i ddarganfod pam eu bod yn mynychu Pen-i-Ben yn rheolaidd yn y podlediad yma.

05/20/2021
Mewn trafodaeth â’r Athro Stephen Heppell

Yr Athro Stephen Heppell ac arweinwyr addysgol presennol mewn trafodaeth yn archwilio 'dysgu sydd wedi dianc', 'lles yn gyntaf' a 'gwaddol Plant y Coronafeirws'.