English | Cymraeg

Nick Evans

Rhanddeiliad

Mae Nick Evans ar hyn o bryd yn Bennaeth yn Ysgol Ffordd Dyffryn, ysgol gynradd yn nhref arfordirol Llandudno. Mae ganddo ystod o brofiadau fel Pennaeth Dros Dro mewn sawl ysgol ar draws Awdurdod Lleol Conwy.

Ar hyn o bryd mae’n arwain ar ddilyniant ac asesu ar draws yr ysgol ac yn aelod o garfan prosiect Camau i’r Dyfodol. Yn ogystal â hyn, mae wedi cwblhau hyfforddiant Arolygwyr Cymheiriaid Estyn yn ddiweddar.

Pan nad yw’n gweithio, mae Nick yn mwynhau cerdded ar fryniau a mynyddoedd Eryri gyda’i deulu a’i gi Buster.

Nick Evans

Ein Rhanddeiliaid

Gweld y Cyfan
Kerry Thomas

Rhanddeiliad

Lynne Williams

Rhanddeiliad

Samantha Whitford

Rhanddeiliad

Skip to content