Skip to main content
English | Cymraeg

Lisa Thomas

Rhanddeiliad

Ymunodd Lisa â’r sector AB fel Pennaeth Cynorthwyol ym mis Medi 2012, cyn cael ei phenodi’n Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Merthyr Tudful ym mis Medi 2018. Mae Lisa yn athrawes gymwysedig gyda Gradd Meistr mewn Addysg. Ar ôl dechrau ei gyrfa fel athrawes Hanes ym 1993, mae gan Lisa dros 25 mlynedd o brofiad mewn rolau arwain a rheoli ym meysydd addysg uwchradd, addysg bellach a llywodraeth leol.

Fel aelod o Colegau Cymru, mae Lisa wedi cynrychioli’r sector ar nifer o weithgorau Llywodraeth Cymru ac wedi bod yn ddylanwadol wrth lywio polisi’r llywodraeth ar y sector AB yng Nghymru. Mae’n arolygydd cymheiriaid profiadol gydag ESTYN hefyd.

Lisa Thomas

Ein Rhanddeiliaid

Gweld y Cyfan
Kerry Thomas

Rhanddeiliad

Lynne Williams

Rhanddeiliad

Samantha Whitford

Rhanddeiliad