Skip to main content
English | Cymraeg

Gethin Jones

Rhanddeiliad

Dechreuodd Gethin Jones ei yrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn y sector gwirfoddol, cyn symud ymlaen i Waith Ieuenctid a Chymunedol gyda Chyngor Sir Ceredigion, lle mae wedi’i gyflogi ers deng mlynedd. Mae Gethin wedi bod yn ffodus i brofi gwahanol leoliadau amrywiol, gan gynnwys addysg ac Unedau Cyfeirio Disgyblion; allgymorth gwledig, rheoli prosiect, ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid, ac mae wedi trefnu a rheoli nifer o raglenni cyfnewid ieuenctid rhyngwladol. Mae gan Gethin dros bum mlynedd o brofiad o reoli gwahanol wasanaethau a thimau, gan gynnwys gwaith ieuenctid yn yr ysgol, gwaith ieuenctid cymunedol, cymorth ymddygiad ysgol, ymgysylltu a chynnydd ieuenctid a’r gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid. Ar hyn o bryd, Gethin yw Rheolwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymorth ac Atal yng Ngheredigion ac mae’n gyfrifol am arwain 50 aelod o staff ar draws 4 tîm amlddisgyblaethol ac mae wedi sefydlu cysylltiadau cryf a pherthynas â sawl partner ledled y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat.

Gethin Jones

Ein Rhanddeiliaid

Gweld y Cyfan
Kerry Thomas

Rhanddeiliad

Lynne Williams

Rhanddeiliad

Samantha Whitford

Rhanddeiliad