Skip to main content
English | Cymraeg

Karen Lawrence

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Ysgol Gynradd Llanfaes yn Aberhonddu yw Karen Lawrence ers 2005. Yn 2019 cafodd Karen ei secondio fel Pennaeth Sector Cynradd ERW ac fel Cynghorydd Her i Bowys. Bu’n Gadeirydd Bwrdd Cyfeirio Prifathrawon ERW ers 2015 ac mae ganddi MA mewn Arweinyddiaeth Addysg.

Fel Cydymaith mae Karen wedi bod yn gweithio a’r nifer o brosiectau ac ardaloedd gwaith gan gynnwys hyfforddi, hwyluso, cyd-ysgrifennu Ein Galwad i Weithredu a chefnogi Pen-i-Ben, lle lles wythnosol yr Academi Arweinyddiaeth i benaethiaid. Cydweithiodd Karen â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ar y Bwrdd Cyflawni Gweithredol ac Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu, yn ogystal â mentora a hyfforddi penaethiaid newydd a phenaethiaid dros dro ym Mhowys.

“Roedd dod yn Gydymaith yn golygu cymryd y naid o ffydd yn y lle cyntaf a bod yn rhan o gyd-adeiladu’r Academi Arweinyddiaeth gydag unigolion ysbrydoledig – fy nghydweithwyr yng ngharfan 1 a’r rhai a’n harweiniodd – i adeiladu sefydliad a fydd, rwy’n credu, yn cael effaith barhaol ar ganlyniadau i blant drwy arweinyddiaeth effeithiol.”

Mae gan Karen flas eclectig mewn cerddoriaeth o Sweet Child of Mine i Sweet Caroline a phopeth yn y canol. Mae hi hefyd yn gefnogwr pêl-droed brwd ond emosiynol i Manchester United drwy’r amseroedd da a’r drwg, ac ar ôl colled (yn enwedig i rai timau) mae ei theulu’n ceisio ei hosgoi!

llanfaes.powys.sch.uk

@LlanfaesSchool

Karen Lawrence

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig