Skip to main content
English | Cymraeg

Loren Henry

Cydymaith

Sefydlodd Loren yr Elsuen Urban Circle Casnewydd yn 2005 i helpu pobl ifanc yn y gymuned leol. Gwnaed hyn drwy eu cynnwys a’u grymuso drwy’r celfyddydau a gwaith ieuenctid. Mae’r prosiect bellach yn elusen sydd wedi’i chofrestru’n llawn ac yn un o’r mentrau trydydd sector mwyaf y tu allan i brosiectau ieuenctid statudol yn Ne Cymru. Cwblhaodd Loren radd BA (Anrh) mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned a’i gradd MA mewn Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc yn Prifysgol De Cymru. Mae hi wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo’r offer, yr ymchwil academaidd a’r adnoddau i hwyluso, rheoli ac arwain y sefydliad Urban Circle ac mae wedi sefydlu enw da fel hyrwyddwr cefnogaeth a datblygiad Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. 

 

Loren Henry

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith