Skip to main content
English | Cymraeg

Adele Slinn

Cydymaith

Adele Slinn yw pennaeth Ysgol Bryn Alyn yn Wrecsam. Mae ganddi brofiad o fentora penaethiaid newydd, ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Wrecsam ac yn arolygydd cymheiriaid Estyn.  

Fel Cydymaith mae Adele eisiau cefnogi uwch arweinwyr ymhellach ledled Cymru a phrofi gweithio gydag amrywiaeth o arweinwyr hynod wybodus, medrus ac effeithiol er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar y system addysg ac arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. 

Mae Adele wrth ei bodd â’r theatr a’r celfyddydau yn ogystal â mynd â’i phlant i’w gweithgareddau chwaraeon amrywiol. Mae hi’n briod gyda thri o blant ac wrth ei bodd yn darllen gyda phaned o de. 

Adele Slinn

Cwrdd â Charfan 6

Gweld y Cyfan
Martin Evans

Cydymaith

Siân Ross

Cydymaith

Rhys Buckley

Cydymaith