Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
Mwy na “plastr” – Pennod 3

Dr Ali Davies, Ian Gerrard, Dr Chris Lewis, Dr Adrian Neal a Catrin Thomas

Mwy na “plastr” – Pennod 2

Dr Ali Davies, Russell Dwyer, Ian Gerrard a Karen Lawrence

Mwy na “plastr” – Pennod 1

Dr Ali Davies, Tegwen Ellis, Ian Gerrard a Mark Powell

Arweinyddiaeth Dosturiol: Mwy na “phlastr”

Cyfres Mewnwelediad

Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Dr Adrian Neal, Damien Beech, Tegwen Ellis a Geraldine Foley

Arweinyddiaeth Ganol

Mae'r ffilm Cyfres Mewnwelediad yma yn archwilio arweinyddiaeth ganol gyda'r Athro Christine Forde a Kathleen Kerrigan, Ysgol Addysg, Prifysgol Glasgow a detholiad o Gymdeithion.

Digwyddiad Lansiad Comisiwn 2 (5 Gorffennaf 2021)

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

03/16/2021
Mewn Trafodaeth – Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur

Mae Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur yn ystyried effaith trefniadau anghymesur ar ddwy ysgol; Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgol Gymunedol Doc Penfro.

04/16/2021
Cyfres Mewnwelediad: Arweinyddiaeth System

Mae Cymdeithion yr Academi a'r Athro Alma Harris yn archwilio beth mae arweinwyr systemau ac arweinyddiaeth systemau yn ei olygu iddyn nhw a system addysg Cymru.