English | Cymraeg
Adnoddau sy'n hygyrch o unrhyw le

Llyfrgell

Mae ein gwefan yn rhoi mynediad digidol llawn i adnoddau’r Academi Arweinyddiaeth drwy ein tudalennau Llyfrgell a Chyfryngau. Archwiliwch gyfoeth o ddeunyddiau ar-lein gan gynnwys papurau o’r Gyfres Mewnwelediad a gomisiynwyd yn arbennig, adroddiadau, ffilmiau a phodlediadau sy’n cynnwys arweinwyr, academyddion ac ymarferwyr uchel eu parch o bob rhan o’r sector addysg. Mae’r adnoddau wedi’u cynllunio i ysbrydoli ymchwil, meddwl a dysgu am arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru a thu hwnt.

Archwiliwch y rhestr lawn o adnoddau ar dudalennau’r Llyfrgell neu’r Cyfryngau drwy glicio’r botwm ‘Gweld popeth’ ar ochr dde pob adran. I weld adnoddau penodol, cliciwch ar un o’r delweddau neu’r botymau ar y sgrin i naill ai lawrlwytho dogfen neu gael mynediad i’r cynnwys yn y seiliedig ar y pwnc hwnnw. Chwiliwch yr holl adnoddau gyda’r bar chwilio sydd wedi’i leoli ar yr ochr dde neu archwiliwch yn ôl categori neu ddyddiad gan ddefnyddio’r opsiwn hidlo.

Bydd cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu yn rheolaidd, felly tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

COFRESTRU

Dogfennau

Gweld y Cyfan
Cyfarfod Bwrdd 30 Medi 2022

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd 15 Gorffennaf 2022

Cofnodion

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Ebrill 2021 - Mawrth 2022

Cyfryngau

Gweld y Cyfan
Lleisiau o'r Maes: Geraldine Foley

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

Lleisiau o'r Maes: Cath Hicks

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

Mwy na “plastr” – Pennod 3

Dr Ali Davies, Ian Gerrard, Dr Chris Lewis, Dr Adrian Neal a Catrin Thomas