English | Cymraeg
Vision & Values Header Welsh

Ein Gweledigaeth

Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag ymarferwyr a llunwyr polisi o bob rhan o system addysg Cymru i greu’r amodau fel y gall arweinyddiaeth addysgol ffynnu.

Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol:

  • yn sefydliad gweladwy ac uchel ei barch
  • bydd ganddi rôl unigryw, wedi’i mynegi’n glir a chroyw a’i deall yn eang o fewn addysg yng Nghymru
  • bydd yn seiliedig ar drefniadau llywodraethu cadarn a threfn weithredol effeithiol a hyblyg.

O’r sylfaen hon, bydd y sefydliad yn gwneud cyfraniad allweddol at system addysg y genedl erbyn 2026.

Our Vision Welsh

Ein Gwerthoedd

Trwy greu’r amodau sydd eu hangen i ysbrydoli arweinwyr, bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cyfoethogi bywydau ein plant a’n pobl ifanc, gan eu helpu i ddatblygu fel dysgwyr uchelgeisiol a galluog; yn unigolion iach a hyderus; cyfranwyr mentrus, creadigol; ac fel dinasyddion moesegol, gwybodus.

Mae holl staff yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, aelodau ei Bwrdd, secondeion a Chymdeithion hefyd wedi ymrwymo i weithio mewn ffyrdd sy’n gyson â saith egwyddor bywyd cyhoeddus, sef:

  • Anhunanoldeb
  • Uniondeb
  • Gwrthrychedd
  • Atebolrwydd
  • Bod yn agored
  • Gonestrwydd
  • Arweinyddiaeth
Our Values Welsh

Dogfennau cysylltiedig

Adroddiad Blynyddol

2021-2022

Cynllun Corfforaethol

2022-2026

Llythyr Cylch Gwaith

2022-2026