Skip to main content
English | Cymraeg

Claire Williams

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Ysgol Gynradd Glan Wysg yng Nghasnewydd yw Claire Williams. Mae Claire wedi bod yn dysgu am dros ddwy flynedd ar bymtheg, ac mae ei rolau blaenorol yn cynnwys pennaeth Ysgol Gynradd Illtyd Sant ym Mlaenau Gwent, dirprwy bennaeth Ysgol Gynradd Stryd George yn Nhorfaen ac Ysgol Gynradd Glan Wysg yng Nghasnewydd, Ysgol Arloesi Cwricwlwm a Dysgu Proffesiynol. Derbyniodd ragoriaeth yng Ngwobrau Pearson Teacher of the Year yng Nghymru yn 2007 ac mae ganddi dros ddeng mlynedd o brofiad fel uwch arweinydd mewn ysgolion.

Mae Claire yn hoffi cael yr wybodaeth ddiweddaraf am heriau, mentrau newydd a’r hinsawdd sydd ohoni sy’n effeithio ar ysgolion ac sy’n ffynnu ar heriau newydd ac yn gallu llunio dyfodol addysg yng Nghymru. Dyhead Claire yw i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol fod yn ganolog i arweinwyr yng Nghymru gael gafael ar gyngor arweinyddiaeth, cefnogaeth, dysgu proffesiynol a rhwydweithio o ansawdd uchel.

Mae Claire yn fam ac yn mwynhau treulio amser gyda’i dau fachgen, sydd wedi dysgu mwy iddi am reoli llwyth gwaith a jyglo rolau, wrth gynnal synnwyr digrifwch nag sydd gan unrhyw rôl arwain erioed! Mae hi hefyd yn mwynhau ymlacio yng ngharafán ei theulu yn Arberth yng Ngorllewin Cymru (heb Wi-Fi!)

Claire Williams

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig