English | Cymraeg

Jayne Woolcock

Cydymaith

Pennaeth Ysgol Gynradd Penllergaer yn Abertawe yw Jayne Woolcock. Mae gan Jayne brofiad fel Ymgyngorydd Her, Asesydd CPCP ac roedd yn Swyddog Datblygu Cynradd ar gyfer  Rhifedd gyda’r awdurdod lleol yn 2018-2020. Mae Jayne hefyd wedi cymryd rhan mewn llawer o brosiectau ysgolion rhyngwladol, gan hebrwng disgyblion i wledydd fel Bangladesh, y Ffindir, Twrci a Sbaen.

Fel Cydymaith, mae Jayne yn edrych ymlaen at gael y cyfle i gymryd rhan mewn deialog broffesiynol ac ymchwilio gydag unigolion o’r un anian a hyrwyddo ei dysgu proffesiynol.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at archwilio arloesedd digidol i herio fy meddwl a llywio syniadau creadigol a dylanwadu ar waith a gomisiynwyd.”

Mae Jayne wedi bod yn briod am 32 mlynedd i’w chariad ei phlentyndod. Mae hi’n mwynhau treulio amser gyda’i theulu, teithio, darllen, bwyta allan a gwylio Cymru yn chwarae rygbi (ond yn bennaf ar gyfer y cymdeithasu).

Twitter icon@PenllergaerP

Jayne Woolcock

Cwrdd â Charfan 4

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Cydymaith

Rhian Milton

Cydymaith

Rebecca Turner

Cydymaith