Skip to main content
English | Cymraeg

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig

Pennaeth Ysgol yn Ysgol Gynradd Cadoxton yn y Barri yw Rhian Milton. Mae profiad Rhian yn cynnwys rolau fel Arloeswr Dysgu Proffesiynol y Cwricwlwm (2017-2020), Ymholwr Arweiniol ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De (2019-2021), Hwylusydd Rhwydwaith Cenedlaethol ac Ysgol Arweiniol Addysg Athrawon Cychwynnol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Fel Cydymaith mae Rhian yn edrych ymlaen at gyfrannu at ddatblygiad arweinwyr y dyfodol yng Nghymru ac ar draws Cymru trwy gyd-greu dysgu proffesiynol arloesol o ansawdd uchel, rhoi llais i arweinwyr a rhannu llwyddiannau o fewn system hunan-wella a rhoi’r lles arweinwyr ysgolion wrth wraidd popeth a wnawn. Dyhead Rhian ar gyfer yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yw bod y sefydliad sy’n parhau i ddysgu gydag ac oddi wrth arweinwyr y tu allan i’r system addysg i ddatblygu dulliau creadigol ac arloesol sy’n galluogi newidiadau yn y system.

Mae Rhian yn angerddol am ei hiechyd a’i lles ei hun ac mae’n cael ei chymell gan fod yn egnïol, rhedeg a chwerthin. Mae hi’n disgrifio’i hun fel amherffaith ac yn credu mewn datblygu pobl dda yn ogystal â dysgwyr da. Mae Rhian yn berson sy’n hoffi’r bore ac sy’n wirioneddol gredu yng ngrym Bore Gwyrth a’r amser a’r gofod y gall hyn ei roi i chi yn bersonol ac yn broffesiynol. Mae hi’n caru bwyd, y traeth a theithio. Mae gan Rhian ddwy ferch a chath o’r enw Waffles ac mae wrth ei bodd yn bod o amgylch plant a’r llawenydd y maen nhw’n ei arddangos yn eu gonestrwydd creulon a’u cariad at fywyd.

Twitter icon@CadoxtonPS

Twitter icon@MiltonCadoxton

Instagram icon@cadoxtonps

www.cadoxtonprimaryschool.com

Rhian Milton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rebecca Turner

Ffederasiwn y Cymdeithion