English | Cymraeg

Marc Jones

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Ysgol Pen Barras yn Rhuthun yw Marc Jones. Mae’n gynrychiolydd ar nifer o bwyllgorau, megis Bwrdd Strategol yr Iaith Gymraeg, y Fforwm Cyllid ac mae’n Gadeirydd Ffederasiwn Penaethiaid Sir y Fflint.

Fel Cydymaith, mae Marc wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys hyfforddiant cymeradwyo, profiadau dysgu, ac mae’n cydweithio â’r Athro David Egan ar gomisiwn carfan 3. Mae Marc wedi mwynhau gallu rhannu a thrafod syniadau gyda chydweithwyr a chysylltu â siaradwyr gwadd ysbrydoledig, sy’n gwneud iddo fyfyrio ar ei arddull arweinyddiaeth ei hun.

Mae Marc yn byw yn yr Wyddgrug gyda’i wraig a’i ddau blentyn. Mae’n caru chwaraeon, yn enwedig rygbi ac mae’n mwynhau teithio i wylio Cymru a’r Scarlets. Mae Marc hefyd wrth ei fodd yn teithio ac yn ymweld â rhannau diddorol o’r byd ac mae’n bwriadu prynu cartref modur i archwilio rhyfeddodau Cymru a rhannau eraill o Brydain.

Marc Jones

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig

Skip to content