Skip to main content
English | Cymraeg

Dr Joe Cudd

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Ysgol Gynradd Pen Rhos yn Llanelli yw Joe Cudd. Mae gan Joe 13 mlynedd o brofiad fel pennaeth. Cyn hyn bu’n gweithio mewn diwydiant mewn ystod eang o rolau, o lawr y ffatri i’r swyddfa.

Mae Joe wedi bod yn gweithio ar nifer o brosiectau gyda’r Academi Arweinyddiaeth gan gynnwys datblygu arolwg lles Cymru gyfan ar gyfer arweinwyr ysgolion, hwyluso digwyddiadau ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda charfan 3 a’r Athro David Egan yn archwilio sut y gall ysgolion ganolbwyntio ar ymchwil. Hoffai Joe weld yr Academi Arweinyddiaeth yn parhau i dyfu a datblygu.

“Rwyf wedi cael cyswllt ardderchog ag arweinwyr gwych, academyddion, ac yn arbennig fy nghydweithwyr ledled Cymru. Rwy’n falch o gael fy ystyried yn rhan o Academi Arweinyddiaeth sy’n gwrando, yn ymateb ac yn cynnig fforwm unigryw ar gyfer arweinwyr ysgolion yn y dyfodol.”

Mae Joe yn mwynhau rhedeg yn ei amser sbâr.

www.ysgolpenrhos.com

Dr Joe Cudd

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig