English | Cymraeg

Dr Llinos Jones

Cydymaith

Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin yw Dr Llinos Jones. Mae ganddi brofiad fel Arolygydd Cymheiriaid Estyn, mae’n Gadeirydd CYDAG (cymdeithas ysgolion addysg cyfrwng Cymraeg) ac mae’n aelod o grŵp cyfeirio penaethiaid CBAC.

Ymunodd Llinos a’r Cymdeithion am y cyfle i ddatblygu fel arweinydd ac i gysylltu â chydweithwyr ledled Cymru. Mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys cynhadledd ar-lein gyntaf yr Academi Arweinyddiaeth, gweminarau Datgloi Arweinyddiaeth a gweithdai arloesi. Mae Llinos hefyd wedi croesawu’r cyfle i ymgysylltu â siaradwyr ysbrydoledig fel yr Athro Laura McAllister CBE, FLSW a’r Athro Mick Waters.

“Rwy’n edrych ymlaen at allu parhau i weithio gyda’r tîm a chanolbwyntio nawr ar ein hadroddiad comisiwn newydd.”

Hoff hobi Llinos yw gwylio pêl-droed – unrhyw dîm, ar unrhyw lefel!

yggbm.org

@yggbm

 @yggbm

 @yggbm

Dr Llinos Jones

Cwrdd â Charfan 3

Gweld y Cyfan
Simon Roberts

Cydymaith

Sharon Hope

Cydymaith

Olwen Corben

Cydymaith