Skip to main content
English | Cymraeg

Dr Llinos Jones

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin yw Dr Llinos Jones. Mae ganddi flynyddoedd lawer o brofiad fel pennaeth ac mae wedi bod yn aelod o lawer o grwpiau cyfeirio penaethiaid gyda CBAC, CYDAG a Llywodraeth Cymru.

Ymunodd Llinos a’r Cymdeithion am y cyfle i ddatblygu fel arweinydd ac i gysylltu â chydweithwyr ledled Cymru. Mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys cynhadledd ar-lein gyntaf yr Academi Arweinyddiaeth, gweminarau Datgloi Arweinyddiaeth a gweithdai arloesi. Mae Llinos hefyd wedi croesawu’r cyfle i ymgysylltu â siaradwyr ysbrydoledig fel yr Athro Laura McAllister CBE, FLSW a’r Athro Mick Waters.

Hoff hobi Llinos yw gwylio pêl-droed – unrhyw dîm, ar unrhyw lefel!

yggbm.org

@yggbm

 @yggbm

 @yggbm

Dr Llinos Jones

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig