Skip to main content
English | Cymraeg

Sarah Coombes

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Ysgol Gynradd Llanisien Fach yng Nghaerdydd yw Sarah Coombes. Mae’n arwain ysgol arloesol ac yn ganolfan ddysgu broffesiynol ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De (CCD) ac mae’n eistedd ar fwrdd y pennaeth dirprwyol, gan gyfrannu at strategaeth a chyfeiriad system hunan-wella’r consortia. Mae Sarah hefyd wedi cyd-adeiladu rhaglenni fel rhan o’r model dysgu proffesiynol ac mae’n cyflwyno rhaglenni arweinyddiaeth ar gyfer CCD.

Yn ei rôl fel Cydymaith, mae Sarah wedi cynrychioli’r Academi Arweinyddiaeth mewn seminarau, cynadleddau ac yn ystod ymweliadau rhyngwladol ac wedi cyd-ysgrifennu’r comisiwn â charfan 2.

Mae Sarah yn angerddol am ddysgu proffesiynol, sy’n flaenoriaeth yn ei barn hi ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i ddatblygu staff yn broffesiynol. Mae gan Sarah arddull arweinyddiaeth gref ac mae ganddi hanes profedig o gefnogi ysgolion drwy deilwra rhaglenni cymorth pwrpasol i godi safonau a gwella capasiti arweinyddiaeth ar bob lefel.

Sarah Coombes

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig