Skip to main content
English | Cymraeg

Paul Keane

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth ffederasiwn Cymuned Ffordd Blenheim ac Ysgol Gynradd Coed Efa yng Nghwmbrân yw Paul Keane. Mae Paul yn gynghorydd her i’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) ac mae’n fentor i benaethiaid newydd eu penodi a phenaethiaid dros dro ar draws yr awdurdod lleol a’r GCA.

Mae Paul yn rhan o ail garfan Cymdeithion ac mae wedi bod yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gyda’r Academi Arweinyddiaeth. Mae e wedi cyd-ysgrifennu’r comisiwn, Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu’r weledigaeth o Gymru o ddiwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg ffyniannus ac wedi hwyluso sesiynau dysgu proffesiynol i uwch arweinwyr drwy’r gyfres weminar Datgloi Arweinyddiaeth.

Magwyd Paul yn Llundain a gweithiodd fel cyfreithiwr yn y ddinas ar ôl cwblhau graddau lefel meistr yn Rhydychen a Chaergrawnt. Dechreuodd ei yrfa ym maes addysg mewn ysgol gynradd gymunedol ffyniannus yng nghanol Llundain, lle bu’n gweithio ei ffordd i fyny o rôl cynorthwyydd addysgu i uwch arweinwyr drwy’r rhaglen athrawon graddedig. Cyn dod yn bennaeth yn ei ysgolion presennol, Paul oedd pennaeth Ysgol Gynradd Willowtown yng Nglynebwy a chafodd y fraint o arwain ei dîm o athrawon ac uwch arweinwyr ymroddedig iawn ar daith gyflym i wella’r ysgol, gan roi’r ysgol wrth galon y gymuned leol.

Paul Keane

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig