Skip to main content
English | Cymraeg

Karen Wathan

Ffederasiwn y Cymdeithion

Pennaeth Gweithredol Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Catholig y Santes Fair a Sant Illtyd ym Merthyr Tudful yw Karen Wathan. Mae gan Karen gyfoeth o brofiad fel Asesydd CPCP, mentor ar Raglen Arweinyddiaeth Ysgolion yr Eglwys a hwylusydd ar y Rhaglen Darpar Benaethiaid. Mae hi hefyd yn gynrychiolydd ar sawl grŵp allweddol fel Grŵp Ffedereiddio Penaethiaid Awdurdodau Lleol, a’r Comisiwn Ysgolion Archesgobaeth.

Fel Cydymaith mae Karen wedi cyfrannu at gomisiwn carfan 2, paneli cymeradwyo ac wedi hwyluso profiadau dysgu ar gyfer carfan 3. Mae hi wedi mwynhau bod yn rhan o grŵp proffesiynol a medrus o Gymdeithion a chynrychioli’r Academi Arweinyddiaeth mewn seminarau, cynadleddau ac ar ymweliadau rhyngwladol.

Hoffai Karen barhau i ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol fel arweinydd system, gyda chyfleoedd pellach i ddatblygu ymarfer sy’n wybodus am ymchwil. Mae’n eiriolwr dros yr Academi Arweinyddiaeth a hoffai weld y sefydliad yn parhau i gael ei sefydlu a’i barchu fel sefydliad rhyngwladol blaenllaw, gan gefnogi twf arweinyddiaeth y system, a gweithredu fel arloeswr ar gyfer newid.

Mae Karen wrth ei bodd yn cerdded, wrth yr arfordir ac yn y wlad, yn enwedig o amgylch llwybr arfordir Sir Benfro ac ym Mannau Brycheiniog. Mae hi’n briod â bechgyn triphlyg ac mae ganddi gorfilgi o’r enw Pippa. Mae Karen yn aelod gweithgar o gymuned ffydd ei phlwyf a’i hysgol ac mae wrth ei bodd yn ymweld â mannau addoli pan fyddant ar wyliau. Profiad arbennig yn 2018 oedd mynychu mas yn La Sagrada Familia, Barcelona.

stmaryscatholicpri.co.uk

st-illtyds-merthyr.co.uk

 @marys_rc

 @illtyds_rc

Karen Wathan

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig