Skip to main content
English | Cymraeg

Damien Beech

Rhanddeiliad a Ffederasiwn y Cymdeithion

Mae Damien Beech wedi gweithio ym myd addysg ers bron i chwarter canrif. Mae’r rhan fwyaf o’i yrfa wedi’i dreulio yn Abertawe, lle bu’n athro ysgol gynradd, yn ddirprwy bennaeth, ac yn bennaeth. Yn 2019, daeth Damien yn Gydymaith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn yr ail garfan. Yn ddiweddarach yr un flwyddyn, gadawodd Damien brifathrawiaeth i ddod yn Brif Gynghorydd Gwella Ysgolion Abertawe ar gyfer ysgolion cynradd. Ym mis Medi 2022, dychwelodd Damien i brifathrawiaeth ac mae bellach yn bennaeth yn Ysgol Gynradd Goetre, Merthyr.

Damien Beech

Ein Rhanddeiliaid

Gweld y Cyfan
Kerry Thomas

Rhanddeiliad

Lynne Williams

Rhanddeiliad

Samantha Whitford

Rhanddeiliad