Skip to main content
English | Cymraeg
Group of team members working on a project

Monitro

Mae’r broses fonitro yn sicrhau bod darparwyr yn parhau i ddarparu darpariaeth o ansawdd uchel, sy’n parhau i fod yn addas i’r diben ac yn parhau i ddiwallu anghenion a disgwyliadau datblygu arweinyddiaeth yn unol â pholisi cenedlaethol.

Mae’n dangos bod y ddarpariaeth o safon uchel ac yn canolbwyntio ar y dyfodol wrth gryfhau’r berthynas rhwng yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a’r darparwyr eu hunain ar yr un pryd. Mae’r broses fonitro yn dechrau gyda hunanwerthuso’r darparwr ei hun ac mae wedi’i gynllunio i gefnogi darparwyr wrth adolygu, addasu a gwella eu darpariaeth.

Mae’r gweithgaredd monitro yn broses barhaus ac yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.

Proses Sicrhau Ansawdd