Skip to main content
English | Cymraeg

Russ Dwyer

Cydymaith

Mae Russell Dwyer yn bennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas yn Abertawe. Mae wedi bod yn bennaeth ers 2013.

Roedd Russ yn Arweinydd Ysgol Arloesol ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol pan gafodd ei gyflwyno, ac mae’n Arweinydd Gwella Ansawdd ar gyfer Iechyd a Lles. Mae wedi bod yn Arolygydd Cymheiriaid Estyn yn y gorffennol ac mae’n gynrychiolydd ar nifer o grwpiau ar gyfer penaethiaid cynradd Abertawe. Ar hyn o bryd mae St Thomas yn Ysgol Arweiniol Rhwydwaith i’r Athrofa, ac mae’n gyfrifol am leoli athrawon dan hyfforddiant mewn sawl ysgol gynradd yn Abertawe. Roedd Russell yn allweddol wrth ddod ag ‘Operation Encompass’ i Abertawe, gan sicrhau bod ysgolion yn cael gwybodaeth brydlon a pherthnasol mewn perthynas ag achosion o drais domestig. Mae hyn yn galluogi ysgolion i ddarparu cymorth amserol i’r plentyn yr effeithir arno, os oes angen.

Mae cynhwysiant yn rhywbeth y mae Russ yn ymdrechu amdano ym mhob ystyr o’r gair, ac mae’n credu mai’r ffordd orau o gyflawni hyn yw sicrhau bod cymuned yr ysgol gyfan yn cael ei chefnogi. Os ydyn ni eisiau’r gorau i’n plant, mae angen i ni wneud yn siŵr bod yr oedolion o’u cwmpas yn cael eu cefnogi hefyd. Mae ymgysylltu â rhieni yn allweddol felly yn St Thomas, ac felly hefyd iechyd a lles y teulu ysgol gyfan.

Daw Russ yn wreiddiol o Aberbargoed; pentref yn Ne Cymru Cwm Rhymni. Fodd bynnag, yn dilyn gradd Hanes a TAR yn Abertawe, symudodd i Lanelli, lle mae bellach yn byw gyda’i wraig, Sarah a’u dau blentyn, Mollie a Jac. Mae ganddo ddiddordeb mewn hanes, y gofod ac mae hefyd yn mwynhau ffilm neu lyfr da!

Twitter icon@StThomas_cps

Russ Dwyer

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Geraldine Foley

Cydymaith

Margaret Davies

Cydymaith