Skip to main content
English | Cymraeg

Mike Cameron

Cydymaith

Mike Cameron yw Dirprwy Bennaeth Ysgol Gymunedol Tonyrefail yn Rhondda Cynon Taf (RCT), lle, mewn cydweithrediad â’r Pennaeth, agorodd ysgol Ddilynol cyfrwng Saesneg gyntaf RCT ym mis Medi 2018. Mae’n arwain ar Ddysgu a Datblygiad Proffesiynol, Dylunio’r Cwricwlwm a rheolwyr llinell o dimau amrywiol ar draws y cyfnod 3-19 oed.

Cyn gweithio yn Ysgol Gymunedol Tonyrefail bu Mike yn gweithio yn gonsortiwm rhanbarthol y EAS, lle bu’n Arweinydd Dysgu Proffesiynol. Bu’n gweithio fel Is-gadeirydd Grŵp Datblygu’r Cwricwlwm Dyniaethau Llywodraeth Cymru ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Strategol partneriaeth AGA Caerdydd, y mae Tonyrefail yn Ysgol Arweiniol iddi.

Fel cyn-athro Addysg Gorfforol, cymerodd ei amser hamdden i chwarae pêl-droed a golff, yna gwylio’r holl chwaraeon y gallai. Ar wahân i chwaraeon, i ymlacio mae’n hoffi mynd â’i gi am dro ar y traeth gyda’i bartner, coginio a darllen cymaint o lyfrau ag y mae amser yn ei ganiatáu. Mae ganddo ddau o blant, un yn y Brifysgol yng Nghaerdydd yn astudio’r Gyfraith a’r llall yn gweithio’n llawn amser yn y Vale Resort ym Mharc Hensol.

Twitter icon@TonyrefailCS

Mike Cameron

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Geraldine Foley

Cydymaith

Margaret Davies

Cydymaith