Skip to main content
English | Cymraeg

Marco Gil-Cervantes

Cydymaith

Mae Marco wedi arwain ProMo-Cymru i ddod yn fenter gymdeithasol flaenllaw gydag ethos cydweithredol. Mae ei arbenigedd mewn economeg gymdeithasol, democratiaeth ddiwylliannol a grymuso lleisiau ymylol.

O dan arweiniad Marco, mae ProMo-Cymru wedi datblygu ystod amrywiol o brosiectau blaengar, trawsnewidiol ac arloesol, gyda’r nod o gefnogi pobl ifanc a chymunedau.

Mae Marco yn aelod gweithredol hir sefydlog ac yn drysorydd CWVYS, Gwasanaeth Ieuenctid Gwirfoddol Cyngor Cymru, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Rhyngrwyd Cymru, Cyd-Gadeirydd Grŵp Cynrychiolwyr Strategol ar y Cyd Gwaith Ieuenctid ac Aelod Grŵp Llywio Cynghrair Hiliol Cymru.

Ganed Marco yn Andalucia, Sbaen a daeth i Gymru yn 4 oed gyda’i rieni cariadus fflamenco Andalucaidd. Mae Marco yn chwarae Rygbi Cyffwrdd ac wedi chwarae mewn timau hŷn i Gymru mewn Cwpan y Byd a thri Thwrnamaint Cwpan Ewropeaidd. Mae’n chwarae offerynnau taro mewn bandiau a chylchoedd.

Twitter icon@ProMoCymru

Marco Gil-Cervantes

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Geraldine Foley

Cydymaith

Margaret Davies

Cydymaith