Skip to main content
English | Cymraeg

Alison Williams

Cydymaith

Mae Alison Williams wedi bod yn bennaeth Ysgol Gynradd Craigfelen ers 11 mlynedd. Mae Alison yn frwd dros greu meddwl entrepreneuraidd drwy’r sgiliau sy’n rhan annatod o bedwar diben y Cwricwlwm Newydd i Gymru. Ei nod yw gweithio ar y cyd ag arweinwyr eraill i wneud cwricwlwm ein Gwledydd y mwyaf cynhwysol a’r gorau yn y byd drwy sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddisgleirio a dod o hyd i’w sgiliau a’u doniau. Drwy gyflawni hyn, byddai dyfodol Cymru yn cael ei wella gan y cyfoeth o dalent y byddai ein system addysg yn ei gynhyrchu.

Alison Williams

Cwrdd â Charfan 5

Gweld y Cyfan
Dewi Wyn Hughes

Cydymaith

Geraldine Foley

Cydymaith

Margaret Davies

Cydymaith