Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles