Skip to main content
English | Cymraeg

Media

Reset
05/16/2023
Arwain Dysgu Proffesiynol: Dilysnodau ar Waith
Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Jeremy Griffiths

Jeremy Griffiths, Heini Thomas, Gayle Shenton a Chloe Thomas

Arwain Dysgu Proffesiynol
Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gynllunio’n strategol dros y tymor byr, canolig a hirach

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i gryfhau gan gydweithio proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i adeiladu ar farn feirniadol o ymchwil, ymholiad proffesiynol ac arbenigedd allanol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gymhwyso dysgu proffesiynol

Arwain Dysgu Proffesiynol

Wedi’i wreiddio mewn gwelliant proffesiynol a gwella ysgolion

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn bwrpasol ar gyfer ymarferwyr ac yn cael ei lywio ganddynt

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol