English | Cymraeg

Documents

Reset
09/12/2023
Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru?

Comisiwn Cymdeithion Carfan 3

Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru

ColegauCymru ynghyd â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Ebrill 2021 - Mawrth 2022

Cynllun Corfforaethol

Ein Gweledigaeth ar gyfer 2026

Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru

Yr Athro Emeritws Andy Penaluna

Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr)

Arwain Dysgu Proffesiynol

Yr Athro Ken Jones

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Gwerth Wythnosau Ysgol Anghymesur: Gwersi a Ddysgwyd gan Ysgolion yng Nghymru

Gareth Evans

06/10/2021
Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Comisiwn Cymdeithion Carfan 2

Adroddiad Arolwg Lles Sector Gwaith Ieuenctid 2021
04/16/2021
Adroddiad Blynyddol Mai 2018-Mawrth 2019

Mai 2018-Mawrth 2019

04/16/2021
Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019-Mawrth 2020

Ebrill 2019-Mawrth 2020

04/16/2021
Lles Arweinwyr Ysgolion Arolwg Cenedlaethol

Cyfres Mewnwelediad

04/16/2021
Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth – Systemau Adolygu'r Dystiolaeth

Yr Athro Alma Harris