Skip to main content
English | Cymraeg

Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Ym mis Mawrth 2019, gosodwyd comisiwn i’r Cymdeithion i archwilio Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus? Roedd y Cymdeithion eisiau cynhyrchu adroddiad a fyddai’n cael effaith uniongyrchol ar y system, a fyddai’n ystyrlon i gynulleidfa eang ac a fyddai’n gwneud gwahaniaeth i’r rheini o fewn y sector addysg.

Darllenwch nawr