Skip to main content
English | Cymraeg

Joanne Cueto

Ffederasiwn y Cymdeithion

Joanne Cueto yw pennaeth Ysgol Gynradd Maendy a Phennaeth Gweithredol Ysgol Feithrin Casnewydd, y ddwy yng Nghasnewydd. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys pennaeth Ysgol Gynradd Waunfawr (2013–2019), dirprwy bennaeth Ysgol Gynradd Palmerston (2010-2012) a dirprwy bennaeth dros dro Ysgol Gynradd Hollybush (2007-2010).

Fel Cydymaith mae Joanne wedi cefnogi nifer o feysydd gan gynnwys comisiwn ymchwil i Ysgolion Bro a chefnogi datblygiad arweinyddiaeth gwaith cymunedol a gwaith yn ymwneud â gwrth-hiliaeth trwy rolau Cydymaith parhaus. Mae Joanne yn edrych ymlaen at barhau i gefnogi ac ysbrydoli arweinwyr ym myd addysg a chael y cyfle i ddylanwadu ar bolisi ac arfer ledled Cymru i dyfu system addysg o safon fyd-eang i bob plentyn.

Mae Joanne yn hoffi treulio amser yn yr awyr agored yn yr awyr iach a dod o hyd i ffyrdd o fod yn egnïol.

Twitter icon@maindee_primary

Twitter icon@jocuets

www.maindeeprimaryschool.co.uk

Joanne Cueto

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig