Swyddi Gwag

Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth

Er mwyn cyflawni ein cenhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg, mae Cymru angen arweinwyr ysbrydoledig ym mhob sector sydd wedi’u paratoi a’u cefnogi’n dda i arwain eu sefydliadau drwy’r newidiadau sydd i ddod. A ydych am arwain ar ddatblygu arweinwyr addysgol presennol ac yn y dyfodol yng Nghymru gan sicrhau eu bod yn cael eu grymuso, eu hysbrydoli a’u cymell i gefnogi’r genhedlaeth nesaf?

Gan weithio’n agos gyda staff craidd, Cymdeithion a rhanddeiliaid allweddol, bydd y Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth yn bwrw ymlaen â gweledigaeth yr Academi Arweinyddiaeth mewn pedwar maes strategol:

  • Sicrhau Ansawdd
  • Arloesedd
  • Arweinyddiaeth System
  • Datblygu Arweinyddiaeth

Dyddiad cau Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

Swyddog Cymorth Busnes

Rydym yn chwilio am weithiwr gweinyddol proffesiynol profiadol i gefnogi’r uwch dîm arwain a gweithgareddau’r sefydliad. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weinyddu ariannol a rheoli dyddiaduron lluosog ar yr un pryd.

Dyddiad cau Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

Business Support Officer

We are looking for an experienced administrative professional to support the senior leadership team and the activities of the organisation. The successful applicant will have experience of financial administration and managing multiple diaries at once.

Closing date Wednesday 13 July 2022

Job Description

Application Form