English | Cymraeg

Cyfryngau

Mwy na “plastr” – Pennod 1

Dr Ali Davies, Tegwen Ellis, Ian Gerrard a Mark Powell

Arweinyddiaeth Dosturiol: Mwy na “phlastr”

Cyfres Mewnwelediad

Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Dr Ali Davies, Dr Adrian Neal, Damien Beech, Tegwen Ellis a Geraldine Foley

01/27/2022
Maggie Farrar – Adnewyddu ac Ymarfer Arweinyddiaeth

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Dr Alice Davies – Cyfres Mewnwelediad: Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Yr Athro Michael West CBE – Arweinyddiaeth Dosturiol

Cynhadledd Lles Ar-lein 27 Ionawr 2022

01/27/2022
Lleisiau o'r Maes

David Williams (Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen) a Gayle Shenton (Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-Nedd)

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Arwain Dysgu Proffesiynol