Cyfryngau

06/18/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Cerys Furlong

Cerys Furlong yw Prif Weithredwr Chwarae Teg, asiantaeth datblygu economaidd flaenllaw ar gyfer menywod ac elusen sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb rhywiol.

07/02/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Dai Rees

Arweinydd dilys, dyneiddiol, sy'n cael ei yrru gan werthoedd yw Dai, gyda 22 mlynedd o brofiad ymarferol mewn rolau arweinyddiaeth strategol uwch ar bob lefel o'r sector addysg yn ogystal ag amgylcheddau chwaraeon proffesiynol.

06/25/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Yr Athro Damian Hughes

Mae'r Athro Damian Hughes yn siaradwr rhyngwladol ac awdur poblogaidd sy'n cyfuno ei gefndir ymarferol ac academaidd ym maes chwaraeon, datblygu sefydliadol a seicoleg newid, i helpu sefydliadau a thimau i greu diwylliant sy'n perfformio'n dda.

Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth – Dr Llinos Jones

Mae Dr Llinos Jones, pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin a Chydymaith yng ngharfan 3 yn rhannu ei phrofiadau yn y ffilm fer hon.

Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth – Simon Roberts

Mae Simon Roberts, pennaeth Ysgol Gynradd Maesybryn a Chydymaith yng ngharfan 3 yn rhannu ei brofiadau yn y ffilm fer hon.

03/05/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Benna Waites a Dr Adrian Neal

Benna Waites, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Chyd-Pennaeth Seicoleg, Cwnsela a Therapïau Celfyddydau a Dr Adrian Neal, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Pennaeth Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

04/21/2021
Blether Rhyngwladol: 'Addasu fel Arweinydd – Symud Ymlaen'

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng y Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban ar Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

04/29/2021
Pen-i-Ben

Cawsom sgwrs gyda thri phennaeth ar draws Gymru i ddarganfod pam eu bod yn mynychu Pen-i-Ben yn rheolaidd. Ymunwch â Jeremy Griffiths, Olwen Corben a Clive Williams wrth iddynt rannu eu profiadau a dweud wrthym pam eu bod yn credu y dylai eraill fynychu'r sesiynau.

03/19/2021
Datgloi Arweinyddiaeth: Michael Fullan

Cyn Deon Sefydliad Astudiaethau Addysg Ontario ac Athro Emeritws Prifysgol Toronto yw Michael Fullan.