English | Cymraeg

Cyfryngau

09/29/2022
Blether Rhyngwladol: Arwain Ymholiad a Dysgu Proffesiynol mewn Ysgolion

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng y Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Arweinyddiaeth Dosturiol: Mwy na “phlastr”

Cyfres Mewnwelediad

Beth rydym yn ei wneud

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

06/16/2022
Arwain Arloesedd

Digwyddiad Arwain Arloesedd

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Jeremy Griffiths

Jeremy Griffiths, Heini Thomas, Gayle Shenton a Chloe Thomas

Arwain Cwricwlwm i Gymru

Wedi'i recordio ar 12 Gorffennaf 2022

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Larry Shulman

Larry Shulman, Sue Roberts, James Knight a Elaine Sharpling

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Dr Paul Thomas

Dr Paul Thomas, Janet Hayward, Tania Rickard a Gavin Gibbs

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda'r Athro Mick Waters

Yr Athro Mick Waters, Paul Keane, Fran Jordan a Ceri Halley