English | Cymraeg

Cyfryngau

01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Geraldine Foley

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

01/18/2023
Lleisiau o'r Maes: Cath Hicks

Cynhadledd Lles Ar-lein 18 Ionawr 2023

Mwy na “plastr” – Pennod 3

Dr Ali Davies, Ian Gerrard, Dr Chris Lewis, Dr Adrian Neal a Catrin Thomas

Mwy na “plastr” – Pennod 2

Dr Ali Davies, Russell Dwyer, Ian Gerrard a Karen Lawrence

12/01/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Mark Priestley

Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Mark Priestley Mae cyfres weminar Datgloi’r Cwricwlwm yr Academi G…

Mwy na “plastr” – Pennod 1

Dr Ali Davies, Tegwen Ellis, Ian Gerrard a Mark Powell

11/24/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Ken Muir

Ymddeolodd yr Ken Muir ym mis Mawrth 2021 o’i swydd fel Prif Weithredwr a Chofrestrydd Cyngor Addysgu Cyffredinol yr Alban. Cyn ei benodi yn 2013, bu’n gweithio i Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi ac fel Cyfarwyddwr Strategol (Ysgolion) a Chyfarwyddwr Arolygu.

11/17/2022
Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Graham Donaldson

Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Graham Donaldson Mae cyfres weminar Datgloi’r Cwricwlwm yr Academi…

Sgyrsiau Arweinyddiaeth… Cymraeg mewn Addysg

Ian Gerrard, Trefor Jones, Karen Wathan