English | Cymraeg

Documents

Reset
Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Ebrill 2022 - Mawrth 2023

09/12/2023
Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth gyflawni diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru?

Comisiwn Cymdeithion Carfan 3

Deall arweinyddiaeth yn y sector addysg bellach yng Nghymru

ColegauCymru ynghyd â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Ebrill 2021 - Mawrth 2022

Cynllun Corfforaethol

Ein Gweledigaeth ar gyfer 2026

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Ebrill 2020 - Mawrth 2021

06/10/2021
Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu gweledigaeth Cymru o ddiwylliant bywiog ac iaith Gymraeg ffyniannus?

Comisiwn Cymdeithion Carfan 2

Ein Galwad i Weithredu

Comisiwn Cymdeithion Carfan 1

04/16/2021
Adroddiad Blynyddol Mai 2018-Mawrth 2019

Mai 2018-Mawrth 2019

04/16/2021
Adroddiad Blynyddol Ebrill 2019-Mawrth 2020

Ebrill 2019-Mawrth 2020

04/16/2021
Arweinwyr Systemau ac Arweinyddiaeth – Systemau Adolygu'r Dystiolaeth

Yr Athro Alma Harris

Skip to content