Skip to main content
English | Cymraeg

Lleisiau o’r Maes: Owain Jones

Owain Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Aberaeron

 

Cyflwynir y cyflwyniad hwn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Owain Jones yw pennaeth Ysgol Gyfun Aberaeron ers 2015 a chyn hynny bu’n Ddirprwy Bennaeth yr ysgol. Dechreuodd Owain ei yrfa yn Ysgol Y Strade, Llanelli a chafodd y cyfle i ddatblygu sgiliau arwain amrywiol wrth ddilyn y swydd hon. Ar hyn o bryd, mae Owain yn fentor i arweinwyr ar uwch raglenni datblygu arweinyddiaeth a chymhwyster NPQH ac mae’n arolygydd cyfoedion i Estyn.

Rhan o gynhadledd Arwain o’r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ar 30 Mawrth 2023.