Skip to main content
English | Cymraeg

Ail-danio Pwrpas Addysg gyda Dr Santiago Rincón-Gallardo

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng Education Scotland, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ac Oide Leadership yn Iwerddon. Anelwyd y digwyddiad hwn at holl arweinwyr ysgol a rhanddeiliaid addysgol.

Canolbwyntiodd Dr Santiago Rincón-Gallardo ar graidd pedagogaidd ein gwaith fel addysgwyr, ar yr hyn a olygwn wrth ddysgu, ac ar sut y gallwn gadw’r pwrpas craidd hwn i flaen ein gwaith mewn amgylchedd addysgol sy’n newid yn barhaus.

Recordiwyd ar ddydd Llun 13 Mai 2024