Skip to main content
English | Cymraeg

Mwy na “plastr” – Pennod 1

Ymunwch â Dr Ali Davies, Tegwen Ellis, Ian Gerrard a Mark Powell wrth iddynt drafod y cyd-destun a’r rhesymeg y tu ôl i’r Papur Mewnwelediad: Mwy na “plastr”.

Siaradwyr:

  • Dr Ali Davies, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol (Lles Gweithwyr), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Tegwen Ellis, Prif Weithredwr, Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru
  • Ian Gerrard, Pennaeth, Ysgol Aberconwy
  • Mark Powell, Pennaeth, Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd