Skip to main content
English | Cymraeg

Arwain Arloesedd

Roedd ein digwyddiad Arwain Arloesedd yn cynnwys lansiad ein papur Cyfres Mewnwelediad newydd gan yr Athro Emeritws Andy Penaluna, Arloesi mewn Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru: A ydym yn chwarae er mwyn osgoi colli pan ddylem fod yn chwarae i ennill? a dathlu arweinyddiaeth arfer arloesol ar draws y sector addysg.

Wedi’i recordio ar 16 Mehefin 2022.