Skip to main content
English | Cymraeg

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda’r Athro Mick Waters

Ymunwch â’r Athro Mick Waters, Paul Keane a Fran Jordan (Ffederasiwn Ysgolion Cymunedol Blenheim Road a Coed Eva) a Ceri Halley (Ysgol Acrefair) wrth iddynt drafod eu profiadau o ddefnyddio’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn eu hysgolion.