Skip to main content
English | Cymraeg

Sgyrsiau Arweinyddiaeth gyda Dr Paul Thomas

Ymunwch â Dr Paul Thomas (DNA Definitive), Janet Hayward (Ysgolion Cynradd Tregatwg ac Oakfield), Tania Rickard (Ysgol Babanod T. Gwynn Jones) a Gavin Gibbs (Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen) wrth iddynt drafod yr egwyddor chwain.