Skip to main content
English | Cymraeg

Mewn Trafodaeth – Mwy na “phlastr”

Ymunwch â Dr Ali Davies mewn trafodaeth gyda Dr Adrian Neal (BIPAB), Tegwen Ellis (Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol) a Geraldine Foley (Ysgol Gynradd Marlborough) wrth iddynt archwilio’r materion sy’n ymwneud â lles arweinwyr addysgol, yn ogystal â nodi argymhellion y gellir eu defnyddio gan bob haen o’r sector addysg i feithrin diwylliant, lle mae lles arweinwyr yn cael ei flaenoriaethu.

Wedi’i ysbrydoli gan y papur Cyfres Mewnwelediad Mwy na “phlastr”: Deall y gofynion a nodi’r adnoddau i greu uwch arweinwyr cynaliadwy ym myd addysg Cymru yn rhoi mewnwelediad dwfn a heriol i’r profiadau a wynebir gan benaethiaid ac uwch arweinwyr eraill ym myd addysg yng Nghymru.

Wedi’i recordio ar ddydd Mawrth 7 Mehefin 2022.