Skip to main content
English | Cymraeg

Archwilio Arweinyddiaeth System

Roedd yr fideo hon ar arweinyddiaeth systemau ar draws y tair gwlad, Cymru, yr Alban ac Iwerddon, yn cynnwys yr Athro Alma Harris, Athro yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, sy’n enwog am ei hysgrifennu a’i hymchwil ar arweinyddiaeth ysgolion.

Cydweithrediad y Tair Gwlad rhwng Canolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Wedi’i recordio ar 6 Mehefin 2023.